Rastrová grafika

Čo je raster?
Raster je obrázok s fixnou veľkosťou a jeho zväčšovaním dochádza k zníženiu kvality.

Detailnejšie vysvetlenie:
Raster (alebo aj bitmapa) je obrázok s fixnou veľkosťou a obvykle máva formát jpg, png alebo gif. Každý rastrový obrázok je definovaný presným počtom bodov (pixelov). Raster nie je vhodné zväčšovať, pretože pri tom dochádza k zníženiu kvality – obrázok tak vyzerá málo ostrý, prípadne „rozpixelovaný“, kedy je na ňom možné pozorovať pixely/štvorce. Preto je dôležité aby obrázok (grafika) bol kvalitný, nie stiahnutý z Facebooku, preposlané cez Whatsapp a podobne, nakoľko prichádza k zníženiu kvality. Absolútne nevhodné sú fotky banerov, časopisov, tričiek či výšiviek na produktoch.


Grafické služby:
- v prípade, že chcete doplniť svoju grafiku obrázkom, radi Vám zašleme dva návrhy nami vybraných obrázkov k danej požiadavke
- použitie a výber jedného z návrhov  je spoplatnené sumou 10€ s DPH/obrázok.

dpi
Rozlíšenie vhodné pre vysokokvalitnú tlač sa spravidla považuje za 300 dpi - pričom jeho rozmery by mali byť 1: 1, teda pri tlači - ako v súbore. Platí to najmä pre obrázky malého formátu, ktoré sa zobrazia zblízka.